سال سوم دبیرستان

بی شک سال سوم سالی است که در آن بیش از نیمی از راه ورود به دانشگاه های برتر برای دانش آموزان هر دورشته ریاضی و تجربی طی می شود . در سال سوم درهر دو رشته ریاضی و تجربی ده عنوان درس اختصاصی و عمومی آموزش داده شده و در انتها از طریق امتحانات نهایی هماهنگ کشوری محک زده می شود . دروس عمومی برای هر دو رشته عبارتند از ادبیات فارسی ،زبان فارسی ،عربی ،زبان انگلیسی ، دین و زندگی ۳ و دروس اختصاصی                   

رشته ریاضی عبارت است از درس حسابان ،هندسه۲، جبر و احتمال ،فیزیک و شیمی و دروس اختصاصی                    

رشته تجربی که عبارتند از زیست شناسی ،ریاضی ۳ ،فیزیک ، شیمی

تعداد سئوالاتی که هز هرکدا از کتاب های سال سوم در آزمون سراسری مطرح می شود به شرح ذیل می باشد .

ادبیات فارسی + زبان فارسی جمعا ۱۱ سئوال از ۲۵ سئوال ادبیات  

نام دروس تعداد سئوال در بودجه بندی کنکور تعداد کل سئوال کنکور درصد تاثیر
ادبیات فارسی + زبان فارسی ۶+۵ ۲۵ ۴۴%
حسابان ۱۰ ۵۵ ۱۸%
هندسه ۴ ۸%
جبر و احتمال ۶ ۱۰%
فیزیک ۳ (ریاضی) ۱۳ ۴۵ ۲۸%
شیمی ۳ (ریاضی) ۱۲ ۳۵ ۳۵%
زیست ۲ ۱۸ ۵۰ ۳۶%
زمین شناسی ۱۲ ۲۵ ۴۸%
فیزیک ۳ (تجربی) ۸ ۳۰ ۲۶%
شیمی ۳ (تجربی) ۱۲ ۳۵ ۳۵%

علاوه بر تعداد سئوالات مطرح شده در مباحث سال سوم در آزمون سراسری دقیقا ۲۵ درصد تراز نهایی محاسبه شده برای هر دانش آموز توسط سازمان سنجش نیز به میانگین وزنی تراز کسب شده در دروس مختلف دانش آموز در امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان اختصاص دارد که  با یک حساب سر انگشتی متوجه می شوید که تقریبا ۵۰درصد از کل مسیرتان در ورود به دانشگاه دلخواهتان درس سال سوم طی می گردد .

پس منطقی است که دانش آموزان پایه سومی علاوه بر مطالعه کتاب درسی و حل تمرینات کتاب درسی و آمادگی برای امتحانات نهایی تشریحی خرداد ماه ، حواسشان به تعمیق هر چه بیشتر مطالب کتاب درسی و تست زنی فراوان در کلیه دروس نیزباشد . به طور کلی می توان سیاست کاری موفق در پایه سوم را مطابق آنچه سیاست کاری ما در دبیرستان ریحانه الرسول (س) نیز میباشد، ۵۰% تستی و نیز ۵۰% تشریحی عنوان نمود و دانش آموزان تلاشگر می بایستی متفاوت از سال های گذشته بتواند با مدیریت  زمان کار آمد علاوه بر منابع تشریحی از منابع تستی موجود نیز به خوبی بهره مند و در انتهای سال علاوه بر کسب معدل مطلوب در امتحانات  نهایی بتوانند آمادگی مناسبی هم برای طی کردن سال بسیار مهم پیش دانشگاهی داشته باشند .

manabeh1

معرفی منابع آموزشی

learning21

معرفی و اهمیت پایه سوم

taghvim1

تقویم آموزشی